گروه وایت نویز
تک قطعه‌ها 
[ مسعود همایونی ], [ امیرعلی عظیمی ]
[ گروه وایت نویز ]
[ امیرعلی عظیمی ]
[ گروه وایت نویز ]
[ مسعود همایونی ], [ امیرعلی عظیمی ]
[ گروه وایت نویز ]
[ مسعود همایونی ], [ امیرعلی عظیمی ]
[ گروه وایت نویز ]
ویدیو‌ها 
[ گروه وایت نویز ], [ مسعود همایونی ]
مطالب مرتبط
همزمان با انتشار قطعه «واسه چی» با صدای مسعود همایونی و امیرعلی عظیمی عنوان شددانلود گروه وایت نویز | موسیقی ما