تارا خلعتبری
ترانه سرا
Tara Khalatbari
Lyricist
آثار این هنرمند 
[ علی جویا ], [ سعید پورسعید ]
[ سعید پورسعید ]
[ سعید پورسعید ]دانلود تارا خلعتبری | موسیقی ما