سروش موسوی
آثار این هنرمند 
[ مرتضی اشرفی ]
[ بهادر ]
[ مرتضی اشرفی ]
[ مرتضی اشرفی ]
ویدیو‌ها 
[ علی آرام ]
[ سروش موسوی ]
[ سروش موسوی ]دانلود سروش موسوی | موسیقی ما