صادق زینی
Sadegh Zeyni
آثار این هنرمند 
[ ایمان ابراهیمی ]دانلود صادق زینی | موسیقی ما