عبدالرضا هلالی
مداح اهل بیت (ع)
Reza Helali
تک قطعه‌ها 
[ حامد زمانی ], [ عبدالرضا هلالی ]
[ حامد زمانی ], [ عبدالرضا هلالی ]
[ حامد زمانی ], [ عبدالرضا هلالی ]
ویدیو‌ها 
[ حامد زمانی ], [ عبدالرضا هلالی ]
[ عبدالرضا هلالی ]
[ حامد زمانی ], [ عبدالرضا هلالی ]
مطالب مرتبط
با همراهی گروه سرود «احلی من العسل»
با صدای عبدالرضا هلالی و شعر محمدجواد پرچمی و سعید پاشازاده
همکاری مداح قدیمی کشور «عبدالرضا هلالی» با خواننده جوان و پر سر و صدای این روزهای موسیقی «حامد زمانی» در قطعه «امام رضا (ع)»، بهانه ای بود که سراغ این دو چهره برویم:دانلود عبدالرضا هلالی | موسیقی ما