مرتضی شفیعی
تنظیم کننده
Morteza Shafiei
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ علی جویا ], [ سعید پورسعید ]
[ خشایار اعتمادی ]
[ سعید پورسعید ]
[ سعید پورسعید ]
آلبوم‌ها
خواننده:
سعید پورسعید
سال انتشار
1390دانلود مرتضی شفیعی | موسیقی ما