حمیدرضا شجاعی
تنظیم کننده
Hamidreza Shojaei
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ امیر فردوس ]
[ طوفان کرمی ]
[ وحید حاجی تبار ]دانلود حمیدرضا شجاعی | موسیقی ما