حمید اکبرزاده
تنظیم‌کننده
Hamid Akbarzadeh
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ حجت اشرف زاده ]
[ رضا صادقی ]
[ حجت اشرف زاده ]
[ حجت اشرف زاده ]
[ حجت اشرف زاده ]
[ حسین دادفر ]
[ مجید اخشابی ]
[ مجید اخشابی ]
[ مجید اخشابی ]
[ مجید اخشابی ]
[ مجید اخشابی ]
[ مجید اخشابی ]
[ مجید اخشابی ]
[ مجید اخشابی ]
[ مجید اخشابی ]
[ مجید اخشابی ]
[ مجید اخشابی ]
[ محمد اصفهانی ]
[ مجید اخشابی ]
ویدیو‌ها 
[ حجت اشرف زاده ]
[ حسین دادفر ]دانلود حمید اکبرزاده | موسیقی ما