فریده خانی
ترانه سرا
Farideh Khani
Lyricist
آثار این هنرمند 
[ حسام ردایی ]
[ حسام ردایی ]
[ معین طیبی ]دانلود فریده خانی | موسیقی ما