امیر تسلیمی
خواننده
Amir Taslimi
Singer
تک قطعه‌ها 
[ امیر تسلیمی ]
[ امیر تسلیمی ]
[ امیر تسلیمی ]
ویدیو‌ها 
[ امیر تسلیمی ]
[ امیر تسلیمی ]
[ امیر تسلیمی ]دانلود امیر تسلیمی | موسیقی ما