امیر پدرام
تنظیم کننده
Amir Pedram
Music Arranger
تک قطعه‌ها 
[ امیر پدرام ], [ آصف بایرامزاده ]
[ امیر پدرام ]
سایر آثار این هنرمند 
[ شهرام معصومیان ]
[ علیرضا پویا ]
[ علیرضا پویا ]
[ علیرضا پویا ]
[ علیرضا پویا ]
[ علیرضا پویا ], [ کیوان رضایی ]
[ علیرضا پویا ]
[ علی یاسینی ]
[ امیر پدرام ], [ آصف بایرامزاده ]
[ میلاد حسین زاده ]
[ شهاب مظفری ]
[ صالح صالحی ]
[ امیر پدرام ]
[ رضا فراهانی ]
[ شهاب مظفری ], [ آمین ]
[ شهاب مظفری ]
[ شهاب مظفری ]
[ محمد بابایی ]دانلود امیر پدرام | موسیقی ما