تنظیم کننده
Ali.i.a.n
Music Arranger
تک قطعه‌ها 
[ یاشار آج ], [ Ali.i.a.n ]
سایر آثار این هنرمند 
[ محمد ارزبین ]
[ علی بهمرام ]
[ پادکست‌های موسیقی ما ], [ نان‌استاپ ]
[ پادکست‌های موسیقی ما ], [ پیاده رو ]
[ پادکست‌های موسیقی ما ], [ ضربان ]
[ علی بهمرام ]
[ پادکست‌های موسیقی ما ], [ نان‌استاپ ]
[ پادکست‌های موسیقی ما ], [ پیاده رو ]
[ پادکست‌های موسیقی ما ], [ ضربان ]
[ رضا صادقی ]
[ فرزاد فرزین ]
[ ماهان بهرام خان ]دانلود Ali.i.a.n | موسیقی ما