• [محسن چاوشی]
  4.209535

  امتیاز : 84.2/100
  تعداد رأی: 2873
  ( امتیاز : 84.2/100 - 2873 رأی)
  (2873 رأی)

  -------------------------
 • [رضا صادقی]
  4.125

  امتیاز : 82.5/100
  تعداد رأی: 56
  ( امتیاز : 82.5/100 - 56 رأی)
  (56 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه‌امیری]
  3.684515

  امتیاز : 73.7/100
  تعداد رأی: 859
  ( امتیاز : 73.7/100 - 859 رأی)
  (859 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.59911

  امتیاز : 72.0/100
  تعداد رأی: 1347
  ( امتیاز : 72.0/100 - 1347 رأی)
  (1347 رأی)

  -------------------------
 • [علا بهرامی]
  3.421055

  امتیاز : 68.4/100
  تعداد رأی: 209
  ( امتیاز : 68.4/100 - 209 رأی)
  (209 رأی)

  -------------------------
 • [مسیح و آرش]
  3.16495

  امتیاز : 63.3/100
  تعداد رأی: 97
  ( امتیاز : 63.3/100 - 97 رأی)
  (97 رأی)

  -------------------------