• [همایون شجریان]
  4.05254

  امتیاز : 81.1/100
  تعداد رأی: 1123
  ( امتیاز : 81.1/100 - 1123 رأی)
  (1123 رأی)

  -------------------------