• [همایون شجریان]
  4.027725

  امتیاز : 80.6/100
  تعداد رأی: 1082
  ( امتیاز : 80.6/100 - 1082 رأی)
  (1082 رأی)

  -------------------------