پس از حملات تروریستی سال گذشته در پاریس:
گروه «ایگلز آو دث متال» بالاخره جزئیات فاجعه را روایت کردند
همدردی یوتو، فو فایترز، کیس، ای.سی/دی.سی و پنترا با فاجعه پاریس
در پی حمله مرگبار به شرکت‌کنندگان در یک کنسرت