با استقبال مخاطبین از اجرای قطعات قدیمی این هنرمند
با اجرای آلبوم‌های قدیمی و چند قطعه جدید برگزار می‌شود
با گزیده ای از کنسرت های سالهای قبل