Manou Sarmast مانو سرمست اسحاق انور
با گرامی‌داشت زادروز استاد محمدرضا شجریان در قونیه
در حمایت از مبتلایان به سندروم داون
محمدرضا شجریان شب گذشته در سالن سلطان ولد به اجرای برنامه پرداخت
در همراهی با گروه موسیقی «فروزان»؛