خالق موسیقی سریال «خانه سبز» از موسیقی‌اش در مجموعه نوروزی «هیأت مدیره» می‌گوید
دومین ارکستر مایستر هم از ارکستر سمفونیک تهران کناره گرفت؛
ارکستر فیلارمونیک تهران به رهبری آرش گوران روی صحنه می‌رود؛
رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران در گفتگو با «موسیقی ما» تشریح کرد