با نوازندگی ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، علی تجویدی، مهدی خالدی و لطف‌الله مجد
با نت‌نگاری و تجزیه و تحلیل «حسین مهرانی»
ادیب خوانساری