توسط رضا خرم، بردیا صدرنوری و ناصر ایزدی
با آهنگسازی ناصر ایزدی و خوانندگی وحید تاج
با سرپرستی و آهنگسازی «ناصر ایزدی»؛