درباره‌ی فعالیت‌های مشترک محمدرضا شجریان و اخوان ثالث
با همراهی گروه مضراب و با خوانندگی فریبا داودی و هادی فیض‌آبادی
محمد معتمدی