به انتخاب موسسهٔ فیلم امریکا؛
به زودی آمادهٔ نمایش خواهد شد؛
10 مستند برتر عالم موسیقی (10)؛
10 مستند برتر عالم موسیقی (9)؛
10 مستند برتر عالم موسیقی (8)؛
10 مستند برتر عالم موسیقی (7)؛
10 مستند برتر عالم موسیقی (6)؛
10 مستند برتر عالم موسیقی (5)؛
10 مستند برتر عالم موسیقی (4)؛
10 مستند برتر عالم موسیقی (3)؛
10 مستند برتر عالم موسیقی (2)؛
10 مستند برتر عالم موسیقی (1)؛
پنج آلبوم پیشنهادی برای نوروز 90؛
نشریه اینترتینمنت ویکلی انتخاب کرد؛
بهترين ریفِ گیتار دههٔ اول قرن 21؛
این عنوان به خواننده و هنرپیشهٔ آمریکایی رسید؛
این ترانه در سال 1970 ضبط شده؛