فرهاد فروتنی - بچگیام
در قالب پروژه‌ای به کارگردانی «محمدحسین لطیفی» شنیده خواهد شد