کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما گروه رستاک موسیقی فولکاور نواحی
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
چهارم دی ماه و با آهنگ‌سازی «صبا علیزاده» و کارگردانی «سهراب سلیمی»