با حضور شاهین فرهت، بهروز غریب‌پور، محمد الله‌یاری، هومان اسعدی و ...