با حضور شاهین فرهت، بهروز غریب‌پور، محمد الله‌یاری، هومان اسعدی و ...
چهره‌های ادب و هنر اثر مورد علاقه‌ی خود از آثار استاد آوازخوان را انتخاب کردند