فعالیت مجدد آهنگساز «نهنگ آبی» و «ابد و یک روز» در سینما