Manou Sarmast مانو سرمست اسحاق انور
پاسخی به یادداشت «لازم یا نالازم؛ مسأله این است» از دکتر مانی جعفرزاده
نقدی بر صحبت‌های دکتر مانی جعفرزاده درباره ارکستر موسیقی ملی ایران در گفت‌وگو با «موسیقی ما»