Musicema Awards جشن سالانه موسیقی ما
الهیاری: عاشیق محمودی یکی از هنرمندان برجسته و تاثیرگذار عرصه هنر عاشیقی بود
اولین گفت‌وگوی مدیرکل جدید دفتر موسیقی درباره‌ی مسائل گوناگون موسیقی کشور
در اولین شب از کنسرتِ دوباره‌ی «شهر خاموش»
مدیرکل دفتر موسیقی با دست‌اندرکاران چهار جشنواره دیدار کرد
در نخستین روزهای استقرار اللهیاری در سمت جدید صورت گرفت
مراسم تکریم و معارفه‌ی مدیرکل قبلی و جدید دفتر موسیقی برگزار شد
با قبول استعفای علی ترابی و با حکم وزیر ارشاد