با حضور «داریوش طلایی»، «ارژنگ ناجی»، «محمود فرهمند» و «رامین جزایری»