کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما گروه رستاک موسیقی فولکاور نواحی
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
با یک اجرای زنده در فرهنگسرای نیاوران
روز پنجشنبه از آلبوم جدیدشان در قالب یک کنسرت رونمایی می‌کنند