به بهانه تقدیر از استاد «ایرج» در پنجمین جشن سالانه موسیقی ما