از هوشنگ کامکار و لوریس چکناواریان تا هوشنگ استوار
با اجرای آثاری از هوشنگ کامکار، احمد پژمان و امین‌الله حسین