کارگردان مستند «برسد به دست آقای بنان» از این اثر گفت
پری ملکی، هانا کامکار و مهدیه محمدخانی از «بنان» گفتند