جشن امضای پرمخاطب نخستین آلبوم خواننده گروه سابق «کامنت»