در جدیدترین کنسرت این گروه در تالار وحدت اتفاق افتاد
اولین جزئیات از آلبوم جدید «دال» همزمان با انتشار قطعه دوصدایی این گروه