Manou Sarmast مانو سرمست اسحاق انور
در تالار اندیشه حوزه هنری طنین‌انداز می‌شود
با اجرای موسیقی کردی