توسط نشر پردیس معاصر موسیقی و با همراهی پنج آهنگساز ایرانی مقیم کانادا