​در مراسم بزرگداشت موزه‌ها
با حضور علی مرادخانی، احمد محیط طباطبایی و هنرمندان موسیقی
رئیس موزه موسیقی در برنامه پژوهشی موسیقی فرانکو فونی وایرانی:
به مناسبت دویستمین سالگرد تولد آهنگساز؛