درباره‌ی فعالیت‌های مشترک محمدرضا شجریان و اخوان ثالث