کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما گروه رستاک موسیقی فولکاور نواحی
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
منوچهر صهبایی، شهرداد روحانی را «مطرب» و «فراری» لقب داد
به علت بیماری منیژه صهبایی، مدیر ارکستر
گفت‌وگوی «موسیقی ما» با رهبر ارکستر مجلسی ایران و همسرش
در دانشگاه جامع علمی-کاربردی فرهنگ و هنر