رافائل میناسکانیان
نوازنده، آهنگساز
Rafael Minaskanian
ویدیو‌ها 
[ سایت موسیقی ما ], [ رافائل میناسکانیان ]