ساینا قادری
ترانه سرا
Sayna Ghaderi
Lyricist
آثار این هنرمند 
[ امیر فردوس ]