امید اصغری
آثار این هنرمند 
[ سبحان مهدی پور ], [ کوروس سرهنگ زاده ]
[ کامبیز عبدل زاده ]
[ صالح خواجه ]
[ سالار عقیلی ]
[ سالار عقیلی ]