مجین
تک قطعه‌ها 
[ مجین ]
[ نوید میرزایی ], [ مجین ]
سایر آثار این هنرمند 
[ عادل و میعاد ]
[ علی یاسینی ]
[ توکا ]
[ مسیح و آرش ]
[ ناصر زینعلی ]
[ مجین ]
[ مسیح و آرش ]
[ نوید میرزایی ], [ مجین ]
ویدیو‌ها 
[ ناصر زینعلی ]