حسین ضروری
آثار این هنرمند 
[ عرفان خوش دل ]
مطالب مرتبط
سی بهمن و در قالب جشنواره موسیقی فجر
با همراهی ارکستر بزرگ و گروه کر آوای شفق
با اجرای قطعاتی در سبک‌های کلاسیک، فولک و پاپ
با همراهی گروه کُر بزرگ و تلفیق موسیقی محلی و کلاسیک
با گروه کُر چهل نفره و اجرای قطعات جدید و فولک