بهزاد شیرزادی
تنظیم کننده
Behzad Shirazi
Arrangement
آثار این هنرمند 
[ عطارد ]
[ عطارد ]
[ بهرام گمار ]
[ بهرام گمار ]
[ پوریا زینعلی ]
[ مهدی جاور ]