علی وحید
آثار این هنرمند 
[ امیر تیموری ]
ویدیو‌ها 
[ حامد سلطانی ]