علی ادریس زاده
خواننده
Ali Edriszadeh
Singer
تک قطعه‌ها 
[ پویان میرزابیگی ], [ علی ادریس زاده ]
سایر آثار این هنرمند 
[ پژواک پاکزاد ]